So sánh sản phẩm

Sản phẩm

  • Vertu Signature S Design Clous de Paris Stainless Steel

    Vertu Signature S Design Clous de Paris Stainless Steel

    Signature S Design Clous de Paris Stainless Steel - Bản thép sử dụng hơn 5000 họa tiết ô vuông nhỏ của Clous bao bọc toàn bộ máy, bàn phím sapphire.
  • Chat Facebook