So sánh sản phẩm

Sản phẩm

  • Vertu Extraordinary Rasberry

    Vertu Extraordinary Rasberry

    Vertu Extraordinary Rasberry - Hay được gọi thân thuộc là V, vì chữ V nổi bật phía trước. Phiên bản màu hồng mâm xôi, da bê của An-pơ. Phiên bản này gồm 4 màu (Hồng – Đen – Nâu Mocha và Nâu Capuchino) Bên mình có cả 4 màu.
  • Chat Facebook